Lajme

Italia pritet te goditet nga ky rrezik…, ekspertët ngrenë alarmin

 

Rreziku i stagflacionit po bëhet gjithnjë e më realist për ekonominë italiane. Dy vjet pas fillimit të krizës së shkaktuar nga Covid19, efekti i nxitimit të çmimeve të energjisë, gazit dhe karburanteve, i përkeqësuar nga kriza ukrainase, rrezikon ta çojë normën e inflacionit në 8% deri në vitin 2022 që në vitin 2022. Një nivel që mund të reduktojë konsumin me një vlerë prej 6.1 miliardë euro, ndërkohë që ul rritjen e pritshme të prodhimit të brendshëm bruto me 41.3 miliardë.

Kjo është ajo që Confesercenti (Shoqata kryesore e biznesit në vend) pohon në një dosje, duke llogaritur se si skenari i ri detyron të rishikojë parashikimet për vitin aktual në rënie: rritja e PBB-së në 2022 do të shkonte nga +61.5 miliardë e pritur (+ 3.7% në 2021) në +20.2 miliardë. (+ 1.2%), ai i konsumit nga +35.9 miliardë euro që pritej fillimisht në vetëm +9.8 miliardë.

Përballë përplasjes së inflacionit të lartë dhe reduktimit të PBB-së, rreziku i stagflacionit po bëhet gjithnjë e më i dukshëm. Alarmi i nisur nga Zyra e Studimeve CGIA (Shoqata e Artizanëve dhe Bizneseve të Vogla) tregon rrezikun që ekonomia jonë të rrëshqasë ngadalë drejt kësaj stuhie të përsosur: pra ekonomia drejt rritjes zero, me inflacion që do të fillonte të prekte dyshifrorët.

“Një skenar që mund të bëjë thuajse joefektive edhe 235 miliardë euro investime të parashikuara nga PNRR në vitet e ardhshme”, denoncon CGIA e Mestres. Kujtojmë se është rastësia e dy ose më shumë dukurive që shkaktojnë stagflacion. Rritja e ulët ose zero nga njëra anë dhe rritja e përgjithshme e çmimeve, e shkaktuar shpesh nga rritja e çmimeve të energjisë nga ana tjetër.

“Lundërtimi i stagflacionit është një operacion jashtëzakonisht kompleks. Për të rikthyer shtytjen inflacioniste, ekspertët argumentojnë se bankat qendrore duhet të përmbajnë masa ekspansioniste dhe të rrisin normat e interesit, gjë që do të lejonte një ulje të ofertës monetare në qarkullim.

Është e qartë se duke pasur një raport borxh/PBB ndër më të lartat në botë, me rritjen e normave të interesit, Italia do të regjistronte një rritje të theksuar të kostos së borxhit publik. Për më tepër, do të ishte e nevojshme të ndërhyhej njëkohësisht në të paktën dy fronte të tjera: së pari, nëpërmjet reduktimit drastik të shpenzimeve korrente dhe së dyti, me uljen e barrës tatimore, të vetmet mjete efektive që mund të stimulojnë konsumin dhe për këtë rrugë ushqimore.

edhe kërkesën agregate për mallra dhe shërbime. Operacionet, kjo e fundit, jo e lehtë për t’u zbatuar në një masë të rëndësishme, të paktën derisa të “rishikohet Pakti Europian i Stabilitetit”, thuhet në analizën e CGIA në Mestre. WallStreetItalia Edel Strazimiri / SCAN

Related Articles

Back to top button